Plezier,
verbinding
& ontwikkeling

IPC op Het Baken
& De Wegwijzer Middenmeer

Door Freek Steeman
Directeur Het Baken
& De Wegwijzer Middenme
er

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21e eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daarin mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit.

Voor Het Baken en De Wegwijzer Middenmeer reden om zich in deze werkwijze te bekwamen.

International Primary Curriculum
IPC staat voor International Primary Curriculum en is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Van activiteitgericht naar doelgericht

Voor beide scholen heeft de focus het afgelopen jaar gelegen op het eigen maken van de thematische aanpak binnen IPC. Doelgericht werken was hierin de rode draad. Elke les die gegeven wordt binnen IPC moet een duidelijk doel hebben. Dit doel wordt met de kinderen verkend en zichtbaar opgehangen op de leerwand. De activiteit die vervolgens wordt gekozen moet bijdragen aan het behalen van het gestelde doel. Binnen dit doel is er ruimte voor differentiatie. Ook de subdoelen worden met de kinderen gedeeld, besproken en zichtbaar gemaakt.

Wat willen we bereiken?

De volgende stap die de scholen maken is het volgen en vastleggen van de ontwikkeling van kinderen. Beide teams oriënteren zich hiervoor op Mijnrapportfolio. Dit is een digitaal instrument dat aansluit op de doelen binnen IPC. Nu de teams de werkwijze steeds beter in de vingers krijgen wordt er ook gekeken naar lange termijn doelen. Eén van de vraagstukken waarover gesproken wordt op De Wegwijzer is de rol van de taalmethode. Heeft de school deze nog wel volledig nodig? Welke taaldoelen zouden bijvoorbeeld binnen IPC kunnen worden aangeboden? En hoe zit dit met rekendoelen zoals bijvoorbeeld het gebruik van schaal?

Verbinden

Het werken met IPC zorgt voor een waardevolle verbinding tussen scholen. Teamleden van Het Baken en De Wegwijzer zoeken steeds vaker contact met elkaar en wisselen ideeën uit. Volgend schooljaar zullen ook gezamenlijke IPC-studiedagen worden gepland. Ook de IPC-coördinatoren weten elkaar steeds beter te vinden. Dit contact gaat zelfs nog iets verder, want ook de IPC-coördinator van De Rank uit Julianadorp wordt hierbij betrokken. Binnen dit netwerk wordt onderzocht hoe we in de nabije toekomst nog meer van en met elkaar kunnen leren.
Kortom, IPC zorgt voor plezier, verbinding en ontwikkeling bij jong en ‘’oud!’’