Piramidekwaliteit met sterallures

Bij Kopwerk werken we al jaren met onze piramide als metafoor voor Kwaliteit. De piramide laat zien dat kwaliteit meer behelst dan alleen de leeropbrengsten en toetsresultaten. Natuurlijk vinden we die opbrengsten ook bij Kopwerk heel belangrijk. Maar er is meer!

Een goede kwaliteit is ook afhankelijk van de schoolcultuur. Is er een voldoende veilig en onderzoekend klimaat voor kinderen en volwassenen? Ook een goede structuur die je met elkaar aan de organisatie en de scholen geeft is van groot belang om de ontwikkelingen die we doormaken richting te kunnen geven en te kunnen borgen. En natuurlijk is Kopwerk-Schooltij geen wereld op zich. We staan letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving.

Inmiddels is overal het idee dat kwaliteit meer is dan goede schoolopbrengsten aan het groeien. Door verschillende organisaties is wereldwijd gewerkt aan het zogenaamde sterprogramma. Het lijkt als twee druppels water op onze piramide. In Nederland is Edukans (bekend van de actie schoenendoos) de organisatie die samen met lokale partners dit sterschoolprogramma opzet en uittest in onder andere Malawi, Ghana, India en Suriname.

Aan Kopwerk-Schooltij is gevraagd de ontwikkeling op stichtingsniveau en schoolniveau in Suriname mee vorm te geven. Peter Poortman speelt hierbij de rol van ervaringsdeskundige en verbindingsofficier. Hij heeft de afgelopen twee jaar al vijf collega’s als World Teacher* meegenomen naar Suriname om daar het sterprogramma te introduceren. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we samen zien dat kinderen overal in de wereld dezelfde basisbehoeften hebben. Wij komen dus niet zeggen hoe het moet, we leren van elkaar hoe het kan. Het samen optrekken met Surinaamse collega’s en Edukansmedewerkers houdt ons ook scherp als het gaat over de recente ontwikkelingen met betrekking tot onze eigen kwaliteit. Het zou zomaar kunnen dat we in ons nieuwe strategisch beleid de piramide inruilen voor sterrenkracht.


*World teacher is het Edukans professionaliseringsprogramma van (bijna) leerkrachten en schoolleiders. Je reist naar een ontwikkelingsland en werkt samen met ervaren onderwijsprofessionals uit Nederland én het ontwikkelingsland 14 dagen aan beter onderwijs, hier en dáár. World teacher is gevalideerd door het lerarenregister (148 RU registeruren nascholing).